huszonkilencedik szám, 2021/2

Élelmiszer-önrendelkezés

Bevezető a Fordulat 29. számához

Jason W. Moore
❚ Olcsó élelmiszer és klímaváltozás, avagy hogyan jutottunk az értéktöbblettől a negatív értékig a kapitalista világökológiában

Balázs Bálint, Balogh Lili és Réthy Katalin
❚ Merre tovább agroökológia?

Barta L. Tamás
❚ Földreform és agrárdemokrácia Magyarországon a XX. század első felében

Balogh Pál Géza, Michels Ambrus, Nemes Gusztáv és Szegedyné Fricz Ágnes
❚ A hiányzó láncszem – termelők és fogyasztók összekötésének dilemmái a rövid élelmiszerláncokban 

Gál Izóra, Mihály Melinda, Velkey Gábor Dániel
❚ Az élelemtermelés társadalmi és környezeti dilemmái egy Termelési és Értékesítési Szövetkezet példáján keresztül

HerStory Kollektíva
❚ A hazai élelem-önrendelkezés centrális mozgalmainak és periférikus szerveződéseinek feminista olvasata

Kozák Sándor
❚ A cukor története a kapitalizmus története?

Ádám Zsófia
❚ Egyenes kasza – Parasztok a 20. század forradalmában

Domschitz Mátyás
❚ Mezőgazdaság a (sosem) létező szocializmusban. A kapitalista piacgazdaság Kádár-kori gyökerei