második szám

MODERNIZMUS/MUNKASZERVEZET

❚ Köszöntö [link]

❚ válság/morál
Tamás Gáspár Miklós
Ellenforradalom az ellenforradalom ellen [pdf]

Slavoj Žižek
Morális válság? – Mi az, hogy! [pdf]

❚ poszt/marxizmus
Sebők Miklós
A marxista politikatudomány kemény magja [pdf]

Gregor McLennan
A posztmarxizmus és a négy modernista főbűn [pdf]

❚ munka/osztály/szervezet
Kuczi Tibor
Történelmi vázlat a felügyeleti módokról [pdf]

Matheika Zoltán
Rugalmas termelési rendszerek avagy a taylorizmus meghaladhatósága [pdf]

Jens S. Dangschat
A fordizmus utáni időszak osztálystruktúrái [pdf]

Bartha Eszter
Egy megkésett párbeszéd? E.P. Thompson újraolvasása [pdf]

❚ globális kapitalizmus
Balogh István
Globális klímaváltozás és formációelmélet [pdf]

Berki Tamás
Recenzió - van Parijs: Real freedom for all. What (if anything) can justify capitalism? [pdf]

Gulybán Zsuzsanna
Béregyenlőtlenségek és a nemek közti bérkülönbség Magyarországon [pdf]