huszonegyedik szám, 2014/1

1989

Bevezető a Fordulat 21. számához [pdf]

❚ 1989

Éber Márk Áron, Gagyi Ágnes, Gerőcs Tamás, Jelinek Csaba és Pinkasz András
1989: Szempontok a rendszerváltás globális politikai gazdaságtanához [pdf]

Éber Márk Áron
A centrum hitele: A magyar állam külső eladósodásának történetéről
(Mong A.: Kádár hitele; Mihályi P.: A magyar gazdaság útja az adósságválságba) [pdf]

Böröcz József
Magyarország az Európai Unióban: Az örök „felzárkózó” [pdf]

Johanna Bockman és Gil Eyal
Kelet-Európa mint a közgazdaságtani tudás laboratóriuma: A neoliberalizmus transznacionális gyökerei [pdf]

Gagyi Ágnes
Beágyazott kritika: A Fordulat és reform kontextusa [pdf]

Éber Márk Áron és Gagyi Ágnes
Osztály és társadalomszerkezet a magyar szociológiában [pdf]

Nagy Kristóf
A Soros Alapítvány képzőművészeti támogatásai Magyarországon: A nyolcvanas évek második felének tendenciái [pdf]

Gil Eyal
Antipolitika és a kapitalizmus szelleme: Disszidensek, monetaristák és a cseh rendszerváltás [pdf]

Gille Zsuzsa
Létezik-e globális posztszocialista állapot? [pdf]

Gagyi Ágnes
Az antipopulizmus mint a rendszerváltás szimbolikus eleme [pdf]