Szarka Alexandra és Tóth Kinga: Deviszont Közösségi Tér. Kritikai pedagógia Kispesten

Az alábbi tanulmányban bemutatjuk a Deviszont Közösségi Teret, amely egy kritikai pedagógiai kezdeményezés szakképzésben tanuló, munkásosztálybeli fiatalok számára. Célunk, hogy a hozzánk járókkal kritikai gondolkodásra, közösségiségre és aktív társadalmi cselekvésre tanítsuk egymást. Abban hiszünk, hogy rendszerszintű társadalmi változást oktatással lehet elérni, az oktatás feladata pedig a társadalmi változás elősegítése. A cikkben Deviszontos fiataloktól vett idézeteken keresztül helyzetképet adunk a magyar oktatási rendszerről; kitérünk a kritikai pedagógia módszertanára és foglalkozásainkból vett példákkal szemléltetjük, hogyan alkalmazzuk őket gyakorlatban; valamint bemutatunk egy konkrét foglalkozástervet. Végül pedig módszertani segédletként pontokba szedve ismertetjük, milyen lépések kellettek ahhoz, hogy közösségi terünket létrehozzuk. Azt gondoljuk, hogy nincs mire várni, intézményeket kell csinálni: olyan helyeket kell létrehozni, ahol felnőhet az a réteg, akik képesek megkérdőjelezni a fennálló társadalmi rendszert és hatalmi struktúrákat. Ideje, hogy az oktatás olyan meghatározó téma legyen a társadalomban, mint amekkora szerepe van annak formálásában.  [pdf]