Gagyi Ágnes, Gerőcs Tamás és Szabó Linda: Új hídmodell: Magyarország újraiparosodása a kínai technológia-export és a globális iparpolitikai fordulat idején

DOI: https://doi.org/10.14267/FORDULAT.2024.33.2

Kína megnövekedett globális szerepe Magyarország világgazdasági integrációját is érinti. A cikkben ezt a kapcsolatot a második világháború utáni globális gazdasági ciklus 1970-es évektől elinduló válságfolyamata felől tekintjük át. A tanulmány első részében rámutatunk, hogy a magyar szocialista külgazdasági integráció válsága, a nyugati tőkének alárendelt posztszocialista gazdasági modell, majd az EU-s transzfereken túl a 2010-es évek német működőtőkére, keleti hitelekre és államilag támogatott belföldi vállalkozásfejlesztésre építő rezsimje hogyan kapcsolódott ahhoz a világgazdasági átalakuláshoz, amiben Kína újraiparosodása, majd 2010-es évektől felerősödő tőkekihelyezése kulcsfontosságú szerepet játszott. A tanulmány második részében a magyar gazdaságfejlesztés 2020-as évekre felerősödő, újraiparosodásra fókuszáló modelljét - mint a magyar külgazdasági beágyazódásra hosszú távon jellemző geoökonómiai híd-funkció új formáját - elemezzük a kínai ipar felzárkózása nyomán elinduló technológia-export és az erre reagáló nyugati protekcionista iparpolitikák kontextusában.

Hivatkozott irodalom:

24.hu (2021). Jól ráfaragott Göd azzal, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánította. 24.hu 2024. április 26. https://24.hu/fn/gazdasag/2021/02/11/god-kulonleges-gazdasagi-ovezet-ado...

Akamatsu, Kaname (1962). A Historical Pattern of Economic Growth in Developing Countries. Journal of Developing Economies, (1), 3-25. https://doi.org/10.1111/j.1746-1049.1962.tb00811.x

Arrighi, Giovanni (1994). The Long Twentieth Century. Money, Power and the Origins of our Times. Verso.

Arrighi, Giovanni. és Silver, Beverly J. (1999). Chaos and Governance in the Modern World System. University of Minnesota Press.

Bartha, Eszter (2013). Alienating Labour: Workers on the Road from Socialism to Capitalism in East Germany and Hungary. Leiden: Berghahn. https://doi.org/10.1515/9781800737594

Beck Fanni (2022) From the politics of the motherland to the politics of motherhood: Chinese golden visa migrants in Hungary. In Wanning Sun és Haiqing Yu (szerk) (2022) WeChat and the Chinese Diaspora: 191-211. https://doi.org/10.4324/9781003154754-14

Bloomberg (2018). China’s Geely Buys $9 Billion Daimler Stake. Bloomberg News. 2024. április 26. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-23/china-s-geely-is-said...

Bodnár Zsuzsa (2021). Újabb tízmilliárdok Mészáros Lőrinc cégeinek a gödi és a komáromi iparterületek közműfejlesztéseire. Átlátszó.hu. 2024. április 26.: https://atlatszo.hu/2021/03/02/ujabb-tizmilliardok-meszaros-lorinc-cegei...

Brenner, Robert (2006). The Economics of Global Turbulence: The Advanced Capitalist Economies from Long Boom to Long Downturn, 1945–2005. Verso.

Czirfusz Márton (2023). The battery boom in Hungary: Companies of the value chain, outlook for workers and trade unions. Budapest: Friedrich Ebert Stiftung. 2024. április 23. https://real.mtak.hu/174938/1/20101.pdf

Csanádi Mária és Gyuris Ferenc (2018) Átalakuló pártállam és egyenlőtlen túlfűtöttség Kínában a globális válság idején. Tér és társadalom 32(1):. 50-75. https://doi.org/10.17649/tet.32.1.2897

Éber Márk Áron; Gagyi Ágnes; Gerőcs Tamás és Jelinek Csaba (2019). 2008–2018: Válság és hegemónia Magyarországon. Fordulat, (26), 28-75.

Éber Márk Áron; Gagyi Ágnes; Gerőcs Tamás; Jelinek Csaba és Pinkasz András (2014). 1989: Szempontok a rendszerváltás globális politikai gazdaságtanához. Fordulat, (21), 11-63.

Eszterhai Viktor (2021) Kína külpolitikai stratégiája a megváltozó világrendben: A konnektivitás mint befolyásépítő eszköz és hatása az Európai Unióra. In: Ágh, Attila (szerk.) Az új világrend kialakulása - Az EU-USA-Kína hatalmi háromszög. Budapest, Magyarország: Noran Libro Kiadó, pp. 169-188.

Gabor, Daniela (2021). The wall street consensus. Development and change, 52(3), 429-459. https://doi.org/10.1111/dech.12645

Gabor, Daniela (2023). The (European) derisking state. Stato e mercato, 43(1), 53-84. https://doi.org/10.31235/osf.io/hpbj2

Gallagher, Kevin P.; Ramos, Luma; Were, Anzetse és Zucker-Marques, Marina (2023). Africa’s Inconvenient Truth: Debt Distress and Climate-Resilient Development in Sub-Saharan Africa. Boston, London, Berlin: Boston University Global Development Policy Center; Centre for Sustainable Finance, SOAS, University of London; Heinrich-Böll-Stiftung. 2024. április 3. https://eprints.soas.ac.uk/40919/1/DRGR_WP_AFRICAS_INCONVENIENT_TRUTH.pdf

Gerőcs Tamás (2021). Magyarország függő fejlődése: Függőség és felzárkózás globális történeti perspektívában. Napvilág Kiadó.

Gerőcs Tamás és Pinkasz András (2023). The Interdependence of Socialist Hungary’s External and Internal Balances: The Bridge Model and the Consolidation of the Kádár Era. In: Bartha, E. - Krausz, T. - Mezei, B. eds. State Socialism in Eastern Europe - History, Theory, Anti-capitalist Alternatives. Palgrave Macmillan, 323-334. https://doi.org/10.1007/978-3-031-22504-8_2

Greskovits Béla (2020). Rebuilding the Hungarian right through conquering civil society: The Civic Circles Movement. East European Politics, 36(2), 247-266. https://doi.org/10.1080/21599165.2020.1718657

Halmai Gábor (2011). “(Dis)possessed by the Spectre of Socialism: Nationalist Mobilization in “Transitional” Hungary.” In Kalb, Don and Halmai, Gábor eds. Headlines of nation, subtexts of class: Working class populism and the return of the repressed in neoliberal Europe. New York: Berghahn, 113-141. https://doi.org/10.1515/9780857452047-007

Jandó Zoltán (2023). Tényleg nem fest jól Magyarország szerepe az orosz „kémbanknál”. g7.hu. 2024. április 26. https://g7.hu/penz/20230413/ tenyleg-nem-fest-jol-magyarorszag-szerepe-az-orosz-kembanknal/,

Johnson, Carter és Tanzi Alexandre (2024). Yuan Usage Extends Global Climb as Euro Share Slips, SWIFTS Say. Bloomberg.com 2024. április 26. https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-18/yuan-usage-extendsglo...,

Józsa Sándor (1966). Kína és az Osztrák-Magyar Monarchia. Budapest: Akadémiai Kiadó

Knyihár Eszter (2018) Magyarországon élő kínai állampolgárok társadalmi integrációs szokásainak vizsgálata: Integrációs attitűdök megértése egy 2016-ban végzett felmérés alapján. Távol-keleti Tanulmányok 10(2): 111-131. https://doi.org/10.38144/tkt.2018.2.5

Kusai Sándor (2023) Kína és az új világrend fájdalmas születése In: Ágh, Attila (szerk.) (2023) Polikrízis a multipoláris világrendszerben. Budapest, Magyarország: Gondolat Kiadó pp. 122-145.

Lüthje, Boy (2019). Going digital, going green: changing value chains and regimes of accumulation in the automotive industry in China. Honolulu, HI: East-West Center. https://doi.org/10.1504/ijatm.2021.113355

Matura Tamás (2020) Sino–Hungarian Relations in the 21st Century. In: Matura, Tamás (szerk.) (2020) China and Central Europe: Success or Failure? Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó: 117-136.

Mervay Mátyás (2024) “A Hungarian Old China Hand and the End of Empire. Loyalty Struggles in Interwar Shanghai’s Migrant Community”. Austrian History Yearbook. Published online 2024:1-21. https://doi.org/10.1017/S0067237824000328

Neel, Philip A. (2021). Global China, Global Crisis: Falling Profitability, Rising Capital Exports and the Formation of New Territorial Industrial Complexes. Doktori disszertáció, University of Washington.

Nyíri Pál (1999) New Chinese Migrants in Europe: The Case of the Chinese Community in Hungary. Milton Park, Abingdon, Oxfordshire: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429451584

Nyíri Pál (2007) Chinese in Eastern Europe and Russia: A middleman minority in a transnational era. Milton Park, Abingdon, Oxfordshire: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203933961

Oks, D. és Williams, H. (2022). The long, slow death of global development. American Affairs 4(4): 122-150.

P. Szabó Sándor (2020). A kínai gazdaság jelenlegi helyzete In: P. Szabó Sándor; Horváthné Varga Polyák Csilla (szerk.) (2020) Lehetőségek és kihívások a magyar-kínai kapcsolatok területén: II. kötet. Gazdasági kapcsolatok Budapest, Magyarország : Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet, pp. 8-32.

Salát Gergely (2023). Kína kultúrdiplomáciájának magyarországi intézményrendszere. In: Horváth Levente (szerk.) (2023) Eredmények és kihívások: 10 éves az Övezet és Út kezdeményezés. Budapest, Magyarország: Neumann János Egyetem, Eurázsia Központ, pp. 248-274.

Scheiring Gábor (2019). Egy demokrácia halála. Az autoriter kapitalizmus és a felhalmozó állam felemelkedése Magyarországon. Budapest: Napvilág.

Spirk József (2023). Eltüntették a debreceni akkumulátorgyárról készült szakértői tanulmányt, amelyben óriási vízfogyasztásról írtak. 24.hu. 2024. április 26. https://24.hu/belfold/2023/02/03/debrecen-catl-akkumulatorgyar-szorolap-...

Szabó Linda és Jelinek Csaba (2023). State, capitalism and infrastructure-led development: A multi-scalar analysis of the Belgrade-Budapest railway construction. Environmental and Planning A 55(5) https://doi.org/10.1177/0308518X231156171

Szunomár Ágnes (2022) Kelet-Közép-Európa a digitális selyemúton? Lehetséges politikai gazdaságtani magyarázatok. Közgazdasági Szemle 69(3). https://doi.org/10.18414/ksz.2022.3.367

Tálas Barna (2010) Mi a “kínai modell”? Kézirat. 25p. 2024. április 28. https://www.academia.edu/29429567/T%C3%A1las_Barna_Mi_a_k%C3%ADnai_model...

Vámos Péter (2023) ‘Our Chinese comrades are determined to split and struggle’. The influence of the Sino-Soviet split on technological cooperation between Hungary and China. European Review of History 30(3): 391-409. https://doi.org/10.1080/13507486.2023.2200439