Aleksandar Matković: Pénz vagy barátság: A kínai tőke útja Szerbiában

DOI: https://doi.org/10.14267/FORDULAT.2024.33.3

A Kína és Szerbia közötti kapcsolatról az újságokban többnyire romantikusan írnak, és „acélerős” barátságnak tartják. Belgrádban Kína-barát és „Hszi testvérnek” hálát adó óriásplakátokról a kínai elnök mosolyog a szerb népre, egyes kisebb baloldali csoportok pedig a szobrát követelik a fővárosba (Bošnjaković 2021). Ez az „acélerős barátság” 2020-ban talán sokként érte a világot, de sokkal mélyebb kapcsolatról van itt szó, mint pusztán egy távoli balkáni ország Kína iránti testvéri szeretetéről.

Hivatkozott irodalom: 

Bošnjaković, Željko (2021). NKPJ i SKOJ predlažu podizanje biste Si Đinpingu na Novom Beogradu. Danas, 2021. április 16. https://www.danas.rs/vesti/politika/nkpj-i-skoj-predlazu-podizanje-biste...

Gledić, Jelena (2021). The Changing Status of the Chinese in Serbia. Global Dialog, 2021. február 21. https://globaldialogue.isa-sociology.org/the-changing-status-of-the-chin...

Global Development Policy Center (2020). China’s Global Energy Finance Database. https://www.bu.edu/cgef/#/all/Country

Jovičić, Elena; Marjanović, Darko és Stojanović, Danijela (2021). The Global Distribution of Chinese Investments – Importance for the Economy of Serbia. Ekonomika, 67(1), 43–55. https://doi.org/10.5937/ekonomika2101043m

Halegua, Aaron és Xiaohui Ban (2020). Labour Protections for Overseas Chinese Workers: Legal Framework and Judicial Practice. The Chinese Journal of Comparative Law, 8(2), 304–330. https://doi.org/10.1093/cjcl/cxaa024

Lianquan, Fang (2019). Improving the Social Protection of Workers Migrating Between China and the EU Countries. International Labor Organization. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-be...

Matković, Aleksandar (2020). Chinese Linglong Tires in Serbia: Pollution with Feng Shui. Aleksandarmatkovic, 2020. december 20. https://aleksandarmatkovic.wordpress.com/2020/12/20/linglong-tire-in-ser...

Matković, Aleksandar (2021). Unfree Labor, From Hanoi to Belgrade: Chinese Investment and Labor Dispatch in the case of 750 Workers From Vietnam. Aleksandarmatkovic, 2021. december 23. https://aleksandarmatkovic.wordpress.com/2021/12/23/3008/

Radunovic, Miljan (2020). Learn the Rules to Master the Game: Chinese Infrastructure Investments in the Balkans. CHOICE, 2020. augusztus 14. https://chinaobservers.eu/learn-the-rules-to-master-the-game-chinese-inf...

Shengjin, Wang (1995). China’s Export of Labor and its Management. Asian and Pacific Migration Journal. 4 (2-3), 429–447. https://doi.org/10.1177/011719689500400213

Tooze, Adam (2018). Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World. London: Penguin Books.